fb

z1964452511478_96c8be6c665105f9c21de20c8effaa9f
z1964452529310_74b3cb6c2c23f0cf6b65e4ced98e2062
z1964452664055_67ec62e58212ff7eddfcb5986c21dd60
z1964452644904_3aa167b9068cee1bc4fe9a4a84c3dd1e

Cơ sở vật chất

KHÔNG GIAN NHIỀU CÂY XANH TƯƠI MÁT

 

z1964451579158 90c62903b7787c7f5cc55f1e4fed3b6d

 

 

PHÒNG HỌC SẠCH SẼ, NHIỀU ÁNH SÁNG VỚI NHIỀU GIÁO CỤ MONTESSORI CHO TRẺ LUYỆN TẬP

 

z1964453020746 3df6bb41c874f01ff6a8cf2db05dabb6

 

 

z1964452630706 69746317e6ef2e7dd4828873098e5002

 

 

 

Logo Golden Baby Finish 1

Địa chỉ: 50 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận Tân Bình

Điện thoại: (+84) 2839 484 860

Email: info@mamnonbevang.com

Hệ thống trường mầm non GOLDEN BABY